Noteikumi un nosacījumi

DISTANCES LĪGUMS UN E-VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 1. Lietotie termini

 

Sabiedrība – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Wood 4 Wisdom”, reģ. Nr. 40203468177, PVN maksātāja numurs LV40203468177, juridiskā un faktiskā adrese  Silmaļu iela 29 – 7, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121, Latvijas Republika, e-pasts: info@flexystones.com, tel. +371 20020375.

Interneta veikals – Sabiedrības uzturēta interneta vietne www.flexystones.com, kurā iespējams iegādāties Preces.

Noteikumi – šis distances līgums un Interneta veikala (e-veikala) lietošanas noteikumi;

Pircējs –  juridiskā persona vai pilngadīga fiziskā persona, kas vēlas iegādāties vai ir iegādājusies Preci(-es).

Preces – jebkuras preces, kas Interneta veikalā (e-veikalā) tiek piedāvātās un ko Pircējs var pasūtīt un iegādāties.

 1. Vispārējie noteikumi
 • Noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp Pircēju un Sabiedrību saistībā ar Precēm un to piegādi. Noteikumi uzskatāmi arī par distances līgumu starp Pircēju un Sabiedrību kā pārdevēju.
 • Pirkumu vai pasūtījuma izdarīšana apliecina Pircēja piekrišanu šiem Noteikumiem.
 • Pircējam ir pienākums norādīt un ievadīt patiesus un pilnīgus savus datus, kontaktinformāciju un maksāšanas līdzekļus. Pircējam ir nekavējoties jāinformē Sabiedrība, ja norādītajos datos pamanīta kļūda vai tie mainījušies. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas rodas Sabiedrībai sniegto datu neprecizitātes vai kļūdas dēļ.
 • Pircējs atbild par precīzu un pareizu pasūtījuma veikšanu, norādot nepieciešamās Preces, to daudzumu un specifikāciju (ja paredzēta izvēles iespēja).
 1. Preču piedāvājums un pasūtījums
 • Informācija par Precēm un to cenu ir norādīta Interneta veikalā pie attiecīgās Preces. Preču un piegādes cenas ir spēkā Preces pasūtīšanas brīdī. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Interneta veikalā ievietoto Preču klāstu un piedāvājumu, kā arī norādītās cenas pēc saviem ieskatiem, izmaiņas neattiecas uz jau veiktajiem un apmaksātajiem pasūtījumiem.
 • Informācija par Preci un tās attēli ir sagatavoti informatīvos nolūkos, ar mērķi uzlabot iepirkšanās pieredzi Interneta veikalā. Preces izskats var atšķirties no tā, kas ir norādīts attēlos (jo sevišķi ņemot vērā krāsu atveidi, attēlu ilustratīvo nozīmi), kā arī Prece var būt citā iepakojumā.
 • Preces informācija un tās lietošanas nosacījumi ir norādīti Preces dokumentācijā (vai uz iepakojuma) un tai ir prioritāte attiecībā pret informāciju, kas informatīvos nolūkos norādīta Interneta veikalā. Pirms Preces lietošanas nepieciešams iepazīties ar attiecīgo informāciju un lietošanas nosacījumiem, kas pievienoti Precei.
 • Cenas ir norādītas eiro (EUR). Interneta veikalā tiek norādīta Preču cena ar ietvertu pievienotās vērtības nodokli. Visi maksājumi par precēm izdarāmi eiro (EUR).
 • Sabiedrība cenšas nodrošināt, lai Preču cenas vienmēr būtu norādītas precīzi, tomēr nevar garantēt, ka pasūtījuma veikšanas laikā norādītās cenas būs pareizas, tobrīd spēkā esošas Preču cenas.
 • Piegādes izmaksas ir norādītas atsevišķi no Preču cenas. Piegādes pakalpojumu nodrošina trešās personas (piegādes uzņēmums, pārvadātājs).
 • Pircējs Interneta veikalā vispirms veic Preču pasūtījumu, kas tiek ievietots pirkumu grozā. Pircējam ir iespēja turpināt izvēlēties citas Preces pirms pasūtījuma veikšanas.
 • Pasūtījuma veikšanas brīdī Pircējam ir jāizvēlas/jānorāda Preču saņemšanas (piegādes) veids un adrese. 
 • Pirms pasūtījuma galīgās veikšanas, Pircējam Interneta veikalā tiek attēlota informācija par kopējo pasūtījuma summu (preces cena, nodokļi, piegādes izmaksas un citas attiecināmās izmaksas).
 • Pēc Preču pasūtījuma veikšanas un apmaksas (priekšapmaksas veikšanas), Pircējam uz tā norādīto e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājumu par pasūtījumu. Apstiprinājums uz e-pastu var tikt nosūtīts pirms apmaksas, ja izvēlēta un ja tiek piedāvāta apmaksa skaidrā naudā pie preču saņemšanas, vai Sabiedrība attiecīgā gadījumā piedāvājusi pēcapmaksas veikšanu.
 • Rēķins, ko Sabiedrība nosūta uz Pircēja e-pastu vai kas pieejamas (lejupielādējams) Interneta veikalā tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Sabiedrība ir tiesīga sagatavot elektroniski arī Preču piegādes dokumentāciju.
 • Pircējam samaksa par Precēm un to piegādi ir jāveic vienā no Interneta veikalā norādītajiem norēķinu veidiem, apmaksājot Sabiedrības rēķinu.
 • Ja Interneta veikalā piedāvāta iespēja veikt apmaksu pie Preču saņemšanas tirdzniecības vietā, tad atsevišķs rēķins netiek izrakstīts, bet Pircējs, veicot preču apmaksu tirdzniecības vietā, saņem kases čeku. 
 • Pēc tam, kad Sabiedrība būs saņēmusi visu maksu par Precēm un to piegādi, Sabiedrība vai piegādes uzņēmums (pārvadātājs) nogādās pasūtīto Preci uz Pircēja norādīto saņemšanas vietu. Pircējam ir saistoši izvēlētā Preču piegādātāja noteikumi (piemēram, darba laiks un laiks, kurā Preces ir jāizņem utt.). No izvēlētā piegādes veida ir atkarīga maksa par piegādi un piegādes termiņš. Piegāde netiek veikta, ja izvēlēta iespēja saņemt preces noteiktā tirdzniecības vietā (pārdošana bez piegādes).
 • Preču pasūtījums ir uzskatāms par veiktu un tas kļūst saistošs Pircējam un Sabiedrībai brīdī, kad Sabiedrība ir saņēmusi maksu par Precēm un to piegādi, kā arī apstiprinājusi pasūtījumu (pirkumu). Ja veikts preču pasūtījums bez piegādes, tad pirkums uzskatāms par veiktu Preču saņemšanas un vienlaicīgas apmaksas brīdī.
 • Pircējam uz e-pastu vai tālruni tiek nosūtīts paziņojums par Preču piegādi, kā arī var tikt nosūtīta cita ar pasūtījuma izpildi un piegādi saistīta informācija.
 • Sabiedrība veic Preču izsūtīšanu Pircējam 10 darba dienu laikā, izņemot gadījumus, kad Preču pieejamības vai piegādes uzņēmuma (pārvadātāja) darbības dēļ, Preču izsūtīšana tiek atlikta un notiek vēlāk. Parastais piegādes ilgums tiek norādīts Interneta veikalā, informācijā par attiecīgo piegādes veidu, tomēr katrā konkrētā pasūtījumā var tikt noteikts cits piegādes termiņš, kā arī nav izslēgti piegādes kavējumi (jo sevišķi piegādes uzņēmuma lielas noslodzes gadījumos).
 • Ja Pircējs Interneta veikalā (vai Interneta veikalā norādītajā elektronisko maksājumu pakalpojumu sniedzēja rīkā) norādījis savu maksājuma karti, kas ir derīga pirkumiem internetā, Pircējs piekrīt, ka Sabiedrībai ir tiesības ieturēt no šīs maksājumu kartes maksu par Precēm un piegādi. Uzskatāms, ka Pircējs, norādot maksājumu kartes rekvizītus, ir apliecinājis, ka Pircējam ir likumīgas tiesības rīkoties ar attiecīgo maksāšanas līdzekli un veikt ar to maksājumu.
 1. Preču piegāde
 • Par Preču piegādi var tikt paredzēta maksa, kas atkarīga no izvēlētā piegādes veida un saņemšanas vietas. Piegādes maksa, ja tāda paredzēta, tiek norādīta Preces pasūtīšanas brīdī (pēc piegādes veida un vietas izvēles).
 • Preces tiek piegādātās Eiropas Ekonomikas Zonas valstīs, izņemot, ja piegādes uz kādu teritoriju Interneta veikalā netiek piedāvātas. Par piegādes iespējam uz citām teritorijām Pircējs var interesēties pie Sabiedrības, tomēr Sabiedrība var nenodrošināt šādu piegādi.
 • Preču piegāde notiek tikai pēc pilnīgas samaksas veikšanas par Precēm un to piegādi. Preču izsniegšana var tikt aizturēta, ja Sabiedrība nav saņēmusi visu pirkuma maksu.
 • Pircējam ir pienākums jau pasūtījuma noformēšanas brīdī norādīt precīzu un pilnīgu informācija par piegādes vietu (t.sk., ēkas daļa, durvju kods, stāvs, precīza ēkas ieeja, ja tādas ir vairākas u.tml.).
 • Sabiedrība un piegādes uzņēmums (pārvadātājs, kurjers) nav atbildīgi par piegādes neizpildi vai kavējumu, ja tas radies Pircēja nepilnīgi vai neprecīzi sniegtas informācijas dēļ.
 • Pircējs nevar mainīt Preču piegādes adresi pēc tam, kad Preču pasūtījums ir apstiprināts.
 • Pircējam ir pienākums pirms Preces pieņemšanas pārbaudīt, vai Preču iepakojums nav bojāts (t.sk., transportēšanas rezultātā). Ja tiek konstatēts iepakojuma bojājums vai citas neatbilstības (piemēram, iepakojums ir saplēsts, saburzīts, slapjš u.c.), tad Pircējam tas ir jānorāda piegādes dokumentā (vai bezkontakta saņemšanas gadījumā – jāinformē piegādes pakalpojumu sniedzējs) un nekavējoties jāpaziņo par to Sabiedrībai, pievienojot atbilstošos dokumentus un fotoattēlus no iepakojuma, kur redzams Preces marķējums, iepakojuma bojātā vieta, kā arī Preces bojājumi. Sabiedrība var neuzņemties atbildību, ja Preču bojājums radies pārvadāšanas laikā un Pircējs piegādes dokumentā nav norādījis uz bojātu Preču iepakojumu vai citām ārējām bojājuma pazīmēm, kas bija konstatējamas pie Preču saņemšanas un par to nav pienācīgi paziņojis Sabiedrībai.
 • Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, pieņemot Preces un saņemot tās automatizētajos pakomātos, parakstoties piegādes uzņēmuma (kurjera) ierīcē vai uz papīra piegādes apliecinājuma bez piezīmēm, tiek pieņemts, ka Preces ir piegādātas nebojātā sūtījuma iepakojumā, ja nav norādīts pretējais.
 • Pircējam ir pienākums 24 (divdesmit četru) stundu laikā no Preču piegādes brīža pārbaudīt Preču daudzumu, kvalitāti, piederumus un komplektāciju, neatbilstību gadījumā paziņojot Sabiedrībai. Ja Pircējs norādītajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz Sabiedrībai pretenziju, tiek pieņemts, ka Preču daudzums, kvalitāte, piederumi un komplektācija atbilst pasūtījuma (līguma) nosacījumiem. Pircējam ir arī pienākums nekavējoties pēc preču saņemšanas pārbaudīt un paziņot Sabiedrībai, ja Prece nav piegādāta ar tādiem piederumiem un pamācībām, kādas Pircējs var pamatoti gaidīt.
 • Ja pasūtījums paredz piegādi noteiktā adresē, tad piegādājot un nododot Preces Pircēja norādītajā adresē, tiek pieņemts, ka Preces Pircējam ir nodotas, neņemot vērā to, vai Preces faktiski pieņem Pircējs, vai jebkura trešā persona, kas pieņēma Preces norādītajā adresē. Pircējam savlaicīgi jāinformē Sabiedrība, ja būtiska ir Preču nodošana konkrētai personai, pārbaudot tās identitāti.  
 • Atverot Preces iepakojumu Pircējam ir jāievēro piesardzība, lai ar asiem priekšmetiem netiktu bojāta pati Prece. Preces iepakojums parastā gadījumā nav paredzēts, lai to grieztu ar asiem priekšmetiem, jo var notikt satura sabojāšana.
 • Ja Sabiedrība nevar nodrošināt Pircēju ar pasūtīto Preci, tad Sabiedrībai ir tiesības ar Pircēja piekrišanu piegādāt Pircējam citu Preci par ekvivalentu cenu, pretējā gadījumā Pircējam tiek atmaksāta samaksātā nauda par nepiegādāto Preci. Sabiedrība patur tiesības vienpusēji atkāpties no Preču pirkuma līguma Preču nepieejamības dēļ, atmaksājot Pircējam no tā saņemto naudu. Par Sabiedrības atkāpšanos no līguma tiek nosūtīts paziņojums uz Pircēja norādīto e-pastu.
 • Sabiedrībai ir tiesības nepiegādāt Preces (t.sk., anulējot pasūtījumu un izstādītos rēķinus), ja Pircējs nav veicis pilnu samaksu par Precēm un/vai to piegādi. Preču piegāde pirms samaksas veikšanas neatbrīvo Pircēju no samaksas pienākuma.
 • Sabiedrība var atteikties no Preču piegādes un vienpusēji atkāpties no Preču pirkuma līguma, ja Preču piegāde nav iespējama vai ir apgrūtināta jebkādu ārēju iemeslu dēļ, tajā skaitā, dēļ piegādes adreses atrašanās karadarbības vai paaugstināta riska teritorijās, noteiktiem transporta, kustības, muitas vai piegādes ierobežojumiem, ārkārtas stāvokļa, dabas katastrofu, epidēmiju vai pandēmiju, vai citu nepārvaramas varas apstākļu vai regulējošo noteikumu dēļ.
 • Ja Pircējs nav sastopams norādītajā adresē, kādu tas norādījis, vai Pircējs nav sastopams laikā, par ko tam tika paziņots, vai Pircējs neierodas izņemt Preces tam paziņotajā laikā un/vai vietā, tad Sabiedrība un piegādes uzņēmums (kurjers) nav atbildīgs par Preču nesaņemšanu, neizņemšanu un/vai saņemšanas kavēšanu, turklāt šādā gadījumā Pircējam netiek atdota samaksātā nauda par Precēm un to piegādi. Ja Pircējs vēlas atkārtotu piegādi, tad tas tiek nodrošināt par papildu maksu saskaņā ar Interneta veikalā norādīto cenrādi, ja tāds ir publicēts, vai atbilstoši Sabiedrības piedāvājumam.
 • Sabiedrība nav atbildīga par Pircēja izvēlētā piegādes uzņēmuma (kurjera) un/vai ar piegādi saistīto pakalpojumu kavēšanos un/vai neprecizitāti.
 • Sabiedrība nav atbildīga un neuzņemas atbildību par Preču piegāžu kavēšanos, ja Sabiedrība savlaicīgi veikusi Preču izsūtīšanu (t.sk., gadījumos, ja kavējums saistīts ar muitas formalitāšu kārtošanu, starptautiskajiem pārvadājumiem u.c.).
 • Preču nejaušas bojāejas vai sabojāšanās risks pāriet Pircējam, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (piegādes uzņēmums, kurjers) un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis Preces. Ja Preces piegādes uzņēmumu (pārvadātāju, kurjeru) izvēlas pats Pircējs, šajā punktā norādītais risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Prece tiek nodota piegādes uzņēmumam.
 1. Citi ar preču pirkšanu saistīti noteikumi
 • Pušu e-pasta sarakste, kā arī telefoniski sniegta informācija un saziņa Sabiedrības sociālo tīklu kontos par Preču pieejamību, rezervāciju vai pirkšanas nosacījumiem nav uzskatāma par Pušu vienošanos attiecībā uz Preces pirkumu, cenu u.tml. Šāda vienošanās uzskatāma par panāktu, ja Sabiedrība pamatojoties uz to izstādījusi rēķinu un Pircējs to ir apmaksājis vai pieņēmis tajā paredzētās Preces.
 • Ja vien Interneta veikalā nav tiešas norādes par pretējo, nav pieņemams, ka Sabiedrība nodrošina pasūtījumu pieņemšanu sociālo tīklu un tamlīdzīgās tiešsaistes saziņas platformās, kā arī nav pieņemams, ka šādi citi (izņemto Interneta veikalu) tiešsaistes saziņas papildu līdzekļi garantē rakstiskās komunikācijas (tai skaitā tās datuma un laika) saglabāšanu pastāvīgā informācijas nesējā.
 • Ja Prece tiek saņemta tirdzniecības vietā, veicot par to samaksu saņemšanas brīdī vai pēc tam, tad Pircējam nav iespējams izmantot atteikuma tiesības, jo Preces pirkums tiek izdarīts klātienē un Pircējam ir tiesības iepazīties ar izvēlēto Preci un tās īpašībām pirms pirkuma izdarīšanas un samaksas veikšanas.
 • Ja paredzēta Preces saņemšana Sabiedrības tirdzniecības vietā un Pircējs neierodas pēc Preces rezervētajā laika periodā, Sabiedrībai ir tiesības atcelt pasūtījumu un atgriezt Pircējam tā samaksāto naudas summu.
 • Sabiedrība var atteikties no Preču piegādes un vienpusēji atkāpties no Preču pirkuma līguma, neatgriežot saņemto naudu, ja attiecībā uz Pircēju ir noteiktas sankcijas (Latvijas Republikas nacionālās, Apvienoto Nāciju Organizācijas vai Eiropas Savienības, vai citas starptautiskās organizācijas, kuras dalībvalsts ir Latvija), vai Preču piegāde Pircējam jebkādā veidā pārkāptu šādas sankcijas un ierobežojumus.
 • Pircējam ir aizliegts veikt Preču iegādi Interneta veikalā, ja šāda iegāde pārkāptu piemērojamās sankcijas vai citus ierobežojumus.
 • Pircējs patstāvīgi uzņemas pienākumu veikt jebkurus nodokļu un nodevu maksājumus, kā arī nokārtot jebkuras muitas formalitātes, iegādes vai ievešanas atļaujas, ja tādas nepieciešamas Preču piegādei uz Pircēja norādīto adresi. Sabiedrība nav atbildīga par jebkuru papildus maksājumu veikšanu vai formalitāšu nokārtošanu.
 • Sabiedrība neuzņemas atbildību par Preču atbilstību vietējām prasībām vai noteikumiem, ja tiek veikta starptautiskā Preču piegāde.
 • Pircējs un jebkurš Interneta veikala lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību vai traucē IT sistēmu un Interneta veikala darbību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā Sabiedrība patur tiesības vienpusēji pārtraukt Preču pārdošanu vai atcelt veiktos pasūtījumus.
 • Ja Sabiedrībai saskaņā ar Noteikumiem ir pienākums atmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par Precēm un to piegādi, Sabiedrība šo naudas summu atmaksā Pircējam tādā pašā maksāšanas veidā, kādu Pircējs izmantoja, iegādājoties Preces, izņemot gadījumus, kad Pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un Sabiedrībai piekrīt cita maksāšanas līdzekļa vai citu norēķinu rekvizītu izmantošanai.
 • Pircējs apliecina, ka ir rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona un, ka tam ir tiesības pirkt Preces šajā Interneta veikalā.
 1. Preču kvalitāte un komercgarantija
 • Preču ražotājs un/vai izplatītājs ir norādīts uz Preču iepakojuma. 
 • Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par kvalitātes un drošuma saglabāšanu.
 • Pircējam ir pienākums pirms Preču lietošanas iepazīties ar Preču marķējumu un/vai uz Preces iepakojuma norādīto informāciju, un/vai lietošanas instrukciju.
 • Pircējs ir atbildīgs, ka Preces nelieto personas, kas vecuma, fizisko īpašību vai cita iemesla dēļ var gūt kaitējumu no Preces vai kurām ir ierobežojumi iegūt vai lietot attiecīgo Preci.
 • Likumos noteiktā atbildība par Preču atbilstību līguma noteikumiem ir attiecināma tikai uz Pircējiem, kas ir patērētāji (fiziskās personas, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot Preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību).
 • Patērētājam ir tiesības pieteikt prasījumu Sabiedrībai par Preču neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no Preču piegādes dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu Sabiedrībai divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis Preču neatbilstību līguma noteikumiem. Par Preču piegādes dienu uzskatāma diena, kad patērētājam attiecīgā Prece ir izsniegta (tā saņemta no piegādātāja), ja vien netiek pamatots cits datums.
 • Par komercgarantiju uzskatāma tikai tieša norāde, ka attiecīgai Precei ir garantija (komercgarantija) ar konkrētiem noteiktumiem. Vispārējs Preces apraksts vai vispārēja informācija par attiecīgo Preču veidu un īpašībām, nav uzskatāms par komercgarantijas noteikumiem.
 • Nododot Preci komercgarantijas (ja tāda paredzēta) remonta vai Preces atbilstības līguma noteikumiem nepieciešamā remonta veikšanai, tā Pircējam ir patstāvīgi jānogādā Sabiedrībai (izņemot, ja piemērojamie normatīvie akti vai sniegtie apliecinājumi neparedz piegādes pienākumu Sabiedrībai), Precei jābūt tīrai un pilnā komplektācijā.
 • Ja patērētājs neievēro kādu no ražotāja norādēm, tad tas zaudē iespēju izmantot atteikuma tiesības un/vai izvirzīt prasījumus saistībā ar Preču neatbilstību līguma noteikumiem.
 • Piesakot prasījumu par Preču neatbilstību līguma noteikumiem, patērētājs prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.
 • Atbildība par Preču neatbilstību līguma noteikumiem nav attiecināma, ja Preču bojājumi radušies paša patērētāja vainas dēļ un/vai Precēm ir dabisks nolietojums, un/vai Preces izmantotas neparedzētiem mērķiem, un/vai Preces bojātas ārēju apstākļu iedarbības rezultātā, un/vai Preces ir neatbilstoši vai nepareizi uzglabātas, un/vai Preces izmantotas saimnieciskajā (profesionālajā) darbībā.
 1. Atteikuma tiesības
 • Atteikuma tiesības var izmantot tikai tie Pircēji, kas ir patērētāji (fiziskās personas, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot Preces vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību). Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 dienu laikā no Preču (Preču daļas) saņemšanas dienas (paziņojot par to Sabiedrībai).
 • Lai patērētājs izmantotu atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un sākotnējā izskatā (nebojātām etiķetēm, aizsardzības plēvēm, iepakojumam utt.). Patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preču īpašību vai darbības noskaidrošanai.
 • Preču lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama tikai tiktāl, cik to būtu iespējams izdarīt veikalā, pretējā gadījumā atteikuma tiesības nebūs iespējams izmantot.
 • Atteikuma tiesības nav izmantojamas gadījumos, kad to paredz normatīvie akti, tai skaitā, bet ne tikai, kad Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta.
 • Ja patērētājs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tad viņam ir jānosūta Sabiedrībai aizpildīta atteikuma tiesību veidlapa uz Sabiedrības adresi vai e-pasts, norādot patērētāja vārdu, uzvārdu, patērētāja kontaktinformāciju, iegādāto Preču nosaukumu, Preču pirkuma maksu un piegādes izdevumus, patērētāja bankas konta numuru, paziņojumu par atkāpšanos no Preču pirkuma līguma. Patērētājam ir pienākums arī pievienot pirkumu apliecinošu dokumentu.
 • Patērētājam ir pienākums 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas nogādāt Preces Sabiedrībai (ja patērētājs ir saņēmis Preces). Sabiedrībai ir tiesības neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par Precēm, kamēr patērētājs nav nogādājis Preces Sabiedrībai. Ja patērētājs neievēro šajā punktā noteikto Preču atpakaļ atdošanas termiņu, tad atteikuma tiesības tiek zaudētas.

Atteikuma veidlapa patērētājam ir pieejama šeit.

 • Preces vēlams atdot ar visu (nebojātu) iepakojumu. Ja patērētājs nenodrošina šajā punktā noteikto Preču stāvokli, tad atteikuma tiesības tiek zaudētas. Preču atdošana ir jāveic ar pasta sūtījumu vai piegādi uz Sabiedrības norādīto adresi un atpakaļsūtīšanas izdevumus sedz Pircējs (patērētājs).
 • Atteikuma gadījumā Sabiedrība veic samaksātās naudas atmaksu par atteikumam pakļautajām Precēm ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu, Preču un citas nepieciešamās informācijas saņemšanas. Sabiedrība neatmaksā izdevumus (to daļu) par Preču piegādi, kas ir lielākas par standarta lētāko saņemšanas veidu, kā arī gadījumā, ja Pircējs pats nodrošinājis Preču saņemšanu/piegādi.
 1. Strīdu risināšana
 • Strīdu risināšana – Sūdzību par pakalpojumiem un Preču iegādi lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz Noteikumos norādīto Sabiedrības e-pasta adresi vai Sabiedrības pasta adresi. Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
 • Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Pircējs, kurš ir patērētājs, sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt, patērētājam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

– vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

– iesnieguma iesniegšanas datumu;

– strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

 • Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

Strīdu risināšanas process: Apskatīt šeit un Apskatīt šeit

Ārpustiesas strīdu risinātāju datubāze: Apskatīt šeit

Saskaņā ar Regulu Nr. 524/2013 ir izveidota platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē, un Jums ir tiesības to izmantot strīda risināšanai ar Sabiedrību – Apskatīt šeit

 1. Privātums un datu aizsardzība
 • Visi Interneta veikalā ievadītie un/vai Sabiedrībai nodotie Pircēja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Vispārīgo datu aizsardzības regulu, nodrošinot tiem atbilstošu aizsardzību. Sabiedrība bez tiesiska pamata neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru Pircējs sniedz tiešsaistē. 
 • Pircējam ir pienākums, pirms Preču pirkuma iepazīties ar Interneta veikalā norādīto informāciju par Sabiedrības veikto persona datu apstrādi (privātuma politiku). Lietojot Interneta veikalu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Sabiedrības sniegto informāciju par personas datu apstrādi.
 • Pircēju personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība. 
 • Galvenie Pircēja personas datu apstrādes nolūki – Noteikumu (līguma) noslēgšanai un izpildei (t.sk., Pircēja identificēšana, Preču pasūtījumu noformēšana un saņemšana, pārdošana un piegāde, Interneta vietnē reģistrēto lietotāju funkcionalitātes nodrošināšana), likuma prasību izpildei (t.sk., sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pienākošās naudas summas, administrētu finansiālos un citus pienākumus), kā arī savu likumīgo tiesību īstenošanai un aizstāvēšanai. Saņemot atsevišķu datu subjekta piekrišanu, datu apstrādes nolūks var būt arī komerciālu sūtījumu nosūtīšana.
 • Sabiedrība noteiktos gadījumos (Pircējiem un potenciālajiem klientiem, kas ir juridiskās personas vai saņemot fizisko personu (datu subjektu) piekrišanu) var ar e-pasta starpniecību informēt Pircējus par dažāda veida ar Interneta veikalu un Sabiedrību saistītām aktualitātēm, Preču piedāvājumu.
 • Gadījumos, ja Interneta veikala lietošanas gaitā Pircējs sniedz Sabiedrībai citu fizisko personu datus (piemēram, par personu, kas saņems Preci vai par juridiskās personas pārstāvjiem), tad Pircējs ir atbildīgs, ka šie dati Sabiedrībai tiek sniegti likumīgi un Sabiedrība drīkst tos izmantot paredzētajiem mērķiem.
 • Sabiedrība var apstrādāt Interneta veikala lietotāju personas datus apkopotā veidā statistikas vajadzībām, lai analizētu un uzlabotu sniegtos pakalpojumus un produktus.
 • Lai saņemtu vairāk informācijas par datu apstrādes nosacījumiem un Sabiedrības privātuma politiku, nospiediet šeit.
 1. Nobeiguma noteikumi
 • Ja Pircējs nepilda vai nepienācīgi pilda Noteikumus, pārkāpj normatīvo aktu prasības, ir nodarījis zaudējumus vai kaitējumu Sabiedrībai vai trešajām personām, tad Sabiedrībai ir tiesības atteikt Pircējam Preču piegādi, liegt pieeju Interneta veikalam, kā arī vienpusēji anulēt pasūtījumus (izbeidzot Preču pirkuma līgumus).
 • Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Interneta veikalu un tajā izvietoto saturu un Sabiedrības preču zīmēm un tirdzniecības zīmēm pieder tikai un vienīgi Sabiedrībai, vai norādītajiem sadarbības partneriem, vai ražotājiem (izplatītājiem). Bez skaidras rakstiskas atļaujas Sabiedrībai piederošo preču zīmju vai cita intelektuālā īpašuma izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.
 • Sabiedrība nav atbildīga par citu interneta vietņu saturu, uz kurām vai no kurām ved Interneta veikala saites. Interneta veikalā ievietotās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā.
 • Interneta veikala lietotājs piekrīt, ka atbilstoši viesiem piemērojamiem likumiem puses nekādā ziņā nav atbildīgas (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai tehnisku kļūdu, kas radusies Pircējam lietojot šo Interneta veikalu.
 • Sabiedrība negarantē netraucētu un nekļūdīgu Interneta veikala darbību, un šā pakalpojuma nodrošināšanā var būt pārtraukumi, piemēram, aprīkojuma remonta vai apkopes darbu dēļ. Sabiedrība nav atbildīga par bojājumiem, kas radušies Interneta veikala izmantošanas dēļ, ja vien obligāti piemērojamajos tiesību aktos nav noteikts citādi.
 • Ja jebkādu iemeslu dēļ, kāds Noteikumu punkts nav piemērojams, ir kļuvis prettiesisks vai neizpildāms, tas neietekmē pārējo Noteikumu spēkā esamību un piemērojamību. Ja imperatīvi piemērojamās tiesības Pircējam, kas ir patērētājs, paredz labvēlīgākus noteikumus kā paredzēts Noteikumos, tad attiecīgajos jautājumos Puses vadīsies no attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.
 • Sabiedrībai ir tiesības jebkurā laikā grozīt vai papildināt šos Noteikumus. Grozītie Noteikumi stājas spēkā nekavējoties un ir attiecināmi uz visiem Preču pirkumiem, kas izdarīti pēc Noteikumu jaunās redakcijas ievietošanas Interneta veikalā.
 • Sabiedrība ir tiesīga nodot tai no Noteikumiem izrietošās tiesības un saistības trešajai personai.
 • Noteikumi un Preču distances pirkuma līgums ir noslēgts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un tiek uzskatīts, ka Preču distances pirkuma līguma noslēgšanas un izpildes vieta ir Latvijas Republika. Arī gadījumā, ja paredzēta Preču piegāde, kas tiek īstenota ar piegādes uzņēmumu palīdzību, nemaina šo Noteikumu pakļautību Latvijas Republikas likumiem.
 • Visi strīdi, kas rodas starp Pircēju un Sabiedrību ir risināmi saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ja strīda izskatīšana piekritīga tiesai, strīds izšķirams Latvijas Republikas tiesā.
 • Šie Noteikumi neierobežo Pircēja tiesības vērsties kompetentās valsts iestādēs savu tiesību aizsardzībai.
 • Sabiedrība nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Sabiedrības saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, militāriem konfliktiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, slimību ierobežojošiem pasākumiem, epidēmiju vai pandēmiju, preču un to komponenšu starptautisko piegāžu kavējumiem, pienākumu neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Sabiedrība centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.
 • Veicot Preču pirkumu vai pasūtījumu Interneta veikalā, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, Pircējam tie ir zināmi, Pircējs tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Noteikumiem (to aktuālo redakciju) iepazīties katrā Preces iegādes reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preci Interneta veikalā, ja nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

Lai lejuplādētu distances līgumu un e-veikala lietošanas noteikumus, lūdzu nospiediet šeit.ll

Search